آگهی بازار کار
آگهی بازار کار

مایل به درج آگهی در کدام قسمت هستید؟

آگهی استخدام

اگر کارفرما هستید و می خواهید کارمند مورد نظرتان را پیدا کنید در
این قسمت درج آگهی کنید

 

آگهی های جویای کار

اگر به دنبال شغل مناسب هستید و می خواهید توانمندیهای خود را در
معرض دید کارفرمایان قرار دهید آگهیتان را در این قسمت درج کنید