استخدام در بساط
استخدام در بساط

 
سایت بساط، جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود، نیروهای زبده و باتجربه را در رشته های ذیل استخدام می نماید.در صورت تمایل و تطابق شرایط، میتوانید رزومه خود را به آدرس HR@Basat.ir

ارسال نمایید.  

1- برنامه نویس تحت وب : لیسانس کامپیوتر، مسلط به SQL server ، C# ،  asp.Net و ترجیحا آشنا به MVC ، حداقل 4 سال سابقه مرتبط

2- پشتیبان فنی : لیسانس کامپیوتر، مسلط به office ، photoshop و ترجیحا آشنا با مفاهیم برنامه نویسی تحت وب ، حداقل 2 سال سابقه مرتبط 

3- حسابدار : لیسانس حسابداری، آشنا با نرم افزارهای حسابداری، و مسلط به تهیه و مدیریت دفاتر و گزارشات مالیاتی، حداقل 5 سال سابقه مرتبط

4- مدیر بازاریابی و تبلیغات : فارغ التحصیل رشته های مرتبط (ترجیحا MBA) دارای توانایی مذاکره و عقد قرارداد، حداقل 5 سال سابقه مرتبط، ترجیحا در بازاریابی و  تبلیغات برای سایت های اینترنتی

5- روزنامه نگار : لیسانس روزنامه نگاری یا رشته های مرتبط، مسلط به مباحث اقتصادی، حداقل 3 سال سابقه مرتبط