درج آگهی کار و سرمایه
درج آگهی کار و سرمایه

مایل به درج آگهی در کدام قسمت هستید؟

آگهی استخدام

اگر کارفرما هستید و می خواهید کارمند مورد نظرتان را پیدا کنید در
این قسمت درج آگهی کنید

 

آگهی های جویای کار

اگر به دنبال شغل مناسب هستید و می خواهید توانمندیهای خود را در
معرض دید کارفرمایان قرار دهید آگهی تان را در این قسمت درج کنید

 
 
 
 
 
 

آگهی های سرمایه گذاری و شراکت

اگر به فکر سرمایه گذاری و یا جذب سرمایه بوده و می خواهید
شریکی مناسب پیدا کنید جای آگهی شما اینجاست